søndag 6. mars 2011

Velkommen

Velkommen til hjemmesiden hos Færøyskforening "TJALDUR" i Ålesund Norge.
Dette stod i Sunmørsposten Januar 1960.

Færøysk forening skipa i Ålesund  "Tjaldur" skal femne om heile Nor-Vestlandet.
Norvestlandet har fått si Færøyske forening. Den har teke navnet "Tjaldur"-lykkefuglen for dette øylandet i Atlanteren, og har byrje på det slett ikkje lette arbeidet å "registrere" Færøiske kvinner og menn som har busett seg på Nor-Vestlandet, ektemagerne deira og eventuelt andre som av intresse for Færøyne gjerne vil være med.
Uten om en forebunande komfiranse,har foreningen havt bare ei forsamling.Det var ein kombinert skipings-og nyttårsfest i Velfershuset i Skarbøvika 9.Januar. 44 deltagere , dvs. Alle innbedne vi viste navne på, møtte fram.Dessutan fleire færøyske menn som no er kommen til sildefisket, fortel Paul Kjærstad, som er den som har gått i brodden for å få dette laget inn i faste former.
 Det var en gild fest med borhald, færøydans og vanleg gjekk færøydansen gott,først og fremst takka være dei tilreisende.Randulv Gudmundseth var en flink toastmaster, og fleire av gjestene hade ordet.
 Er foreninga konstituert ?
 Berre førebils. Det er kvinneforeninga som blir den aktiv arbeidande, med møte hvar fjortendende dag. Her er Gretha Kjærstad, Breivika, forman,Hansine Samuelsen, Grytestranda, kasserar, og Sonja Urkedal, Vatne sekretær. Til nestforman bleiv vald Randulv Gudmundseth, Ålesund: Då hann sit mest sentralt til, og har  mest adminstrativ røynsle,blir han fungerande formann i sjølve fellesforeninga "Tjaldur" Vi har elles ikkje fått oss lover eller havt geniralforsamilng enno, så ademinstrasjonen er ikkje endelig fastlagt. Hovudsaka er at vi nu har fått tiltaget så gott i gang at vi visselig kan sege at "Tjaldur" er kommen for at bli. Men så er det også fire år sia vi først byrja drøfte spørsmålet.
  Er det mange færøyske fødde på våre kanter ?
 Vi veit at her skal vere om lag 40 damar gifte i Møre og Romsdal og Norfjord. Men vi har ikkje fått kontakt med alle desse. Vi vonar at die les om foreninga og melder seg. Vi ynskjer velkommen alle innfødde færøyinger,ektemagerne deira, eventuelle voksne barn og ellers andre som er intserte i å knytte banda fastare mellom kysten her og øyriket i Atlanteren, seier Kjærstad.